Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เกราะเหล็กป้องกัน

ห้ามพลาดเด็ดขาด! แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน…

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบบทดสอบออนไลน์ที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง เกราะเหล็กป้องกัน COVID-19 (รอบสอง) มีเกีรติบัตรให้ด้วย ใครที่สนใจสามารถเข้าไปทำแบบทดสอบได้เลยค่า…