Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เข้าอบรมการวัดผล

ขอเชิญคุณครู! โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรมการวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญครู ในโครงการ โรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. เข้าอบรม หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผล ประเมินผล วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูท่านไหนสนใจสามารถอ่านรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่า…