Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

เคล็ดลับ

นักเรียน ฝึกวินัยเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับครู

1.เคล็ดลับมัดใจ นักเรียน ง่ายๆดังนี้ 1.ทำห้องเรียนให้น่าอยู่ นักเรียน จะให้ความร่วมมือดีและสนใจการเรียนมากขึ้น เมื่อบรรยากาศในห้องเรียนดีมีการจัดบอร์ด หรือมุมที่น่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ…