Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เงินอาหารกลางวันนักเรียน

สพฐ เตรียมโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน

ครูประถม.คอม มาเล่าข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรงบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4068 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง…