Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เชิญชวนอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร

เชิญชวนอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย ระหว่างวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2566…

วันที่ 26 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย สำหรับนิสิต ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2566 รับเกียรติบัตร จาก ม.นเรศวร…