Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

รวบรวม 22 ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ "ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ" สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฎฺิบัติธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566…