Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เดินหน้าพัฒนาเฉพาะกลุ่มตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

“ธนุ” ตั้งศูนย์ขับเคลื่อน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สพฐ.

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ "ธนุ" ลงนามตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ เดินหน้าพัฒนาเฉพาะกลุ่มตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)…