Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ เข้าครม.

เตรียมชงร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ เข้า ครม. ยึดร่างเดิมจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ "เพิ่มพูน" เตรียมชงร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ เข้าครม. เผย ยึดร่างเดิมของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา จัดทำประชาพิจารณ์ควบคู่ไปด้วย พร้อมเห็นชอบฉากทัศน์อนาคตการศึกษาไทยปี 70 เมื่อวันที่ 27 ต.ค.พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ…