Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรียมตัวสอบ

เด็กนักเรียนเอสโตเนียเรียนแบบไหนถึงทำคะแนน PISA ได้คะแนนดีที่สุด

ทำไมเด็กเอสโตเนียถึงทำข้อสอบ PISA ได้ดีกว่าชาติไหนๆ ได้เป็นอันดับหนึ่ง เข้าทำได้อย่างไร วันนี้ ครูประถม มีข้อมูลมาให้ได้อ่านกัน ว่าทำไมเด็กเอสโตเนียถึงได้เก่งกันขนาดนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)…