Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เตรีย เตรียมตัวให้ลูกขึ้นชั้นป.1

ใบงานอ่านออกเขียนได้การแจกลูกพยัญชนะการผสมคำ เตรียมตัวก่อนขึ้น ป.1 เปิดภาคเรียนปีนี้

สวัสดีค่ะวันนี้ครูประถมมีความรู้จะมาแนะนำท่านผู้ปกครองทุกๆท่านสำหรับช่วงปิดเทอมนี้อากาศประเทศไทยเป็นอะไรที่ร้อนมากทำให้ลูกหรือบุตรหลานของท่านอาจมีอาการเป็นไข้หรือป่วยเพราะอากาศร้อน…