Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เบิกจ่ายได้

เบิกจ่ายได้เลย! กรมบัญชีกลาง ห่วงสุขภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่เสี่ยงหรือติด COVID-19…

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการเบิกจ่ายกรณีเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 มาฝากกัน ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ห่วงสุขภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด ผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัว ที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19…