Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนปี 63

รมว.ศธ. ย้ำชัด โรงเรียนทุกแห่ง เปิดเทอม 1 ก.ค. แม้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินจะยกเลิก

24ม.ย.63- “นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ ร่วมกับผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ โดยที่ประชุมตนได้ ชี้แจงเรื่อง…