Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต

ไม่อยากให้พลาด! สภาการศึกษา ขอเชิญร่วมงานเสวนา คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา อยากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางการศึกษา  โดยสภาการศึกษาได้ออกมาเชิญชวนร่วมงานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  ในวันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564…