Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครผู้สนใจ

คุรุสภา เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line…

เป็นกระแสที่มีคนให้ความสนใจกันมาก เข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านบทเรียนออนไลน์ (Line Official) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 คุรุสภา เปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา…