Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ก.พ. 62

เปิดรอบใหม่ เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ก.พ. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 10-28มิ.ย.62…

ก.พ. เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 10 ถึงวันที่ 28 มิถุนายนพ.ศ 2562 ตามที่ได้มีการเรียกร้อง สำหรับผู้ที่ เรียนกำลังจะจบ ปริญญาตรี ในปีนี้ ซึ่งต้องการสมัครกพแต่เนื่องด้วยเกณฑ์ ที่ต้องจบการศึกษาก่อน กพจึงได้ทำการ…