Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เปิดเรียน63

เลขาธิการ กพฐ. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การเปิดภาคเรียน-รับนักเรียน-เรียนออนไลน์

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563…