Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่ผลงานตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เผยแพร่ผลงานตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอผลงาน ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เผยแพร่แบ่งปันโดย คุณครูภรทิพย์ สิ่งที่รัก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน…