Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เผยแพร่แอปพลิเคชัน ฝึกอ่านออกเสียง ภาษาไทย ป.1

แจกฟรี!! แบบฝึกทักษะการอ่าน-เขียนและสะกดคำพื้นฐาน ชั้น ป.1 ไฟล์ ppt พร้อมปก แก้ไขได้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรมแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียน ด้วยกระบวนการ เรียนรู้บันไดทักษะ 5 ขั้น ร่วมกับแอปพลิเคชันคำพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดข่อย ”…