Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เยียมบ้าน

เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน “ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ”

การที่ครูประถม ต้องเดินทางลำบากเพื่อไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ครูเข้าใจปัญหาของเด็กๆมาก ขึ้น ทำให้ครูประถมหาวีธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนได้ดีขึ้น เรื่องจริงของครูเยี่ยมบ้าน "ถ้าไม่ไปเยี่ยมบ้าน ก็จะไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงของเด็กๆค่ะ…

การเยี่ยมบ้านได้ประโยชน์มากที่สุด

เพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน เปิดพื้นที่ให้คุณครูประถม มาร่วมแสดงความคิดเห็นว่า นอกจากคุณครูประถมไปเยี่ยมบ้าน กรอกแบบฟอร์ม คุณครูประถมมีไอเดียอีกบ้าง มีคุณครูมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก…