Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เยียวยา

หนังสือแจ้งด่วน! สพฐ. เยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครอง 2,000 บาท

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ หนังสือแจ้งจาก สพฐ.มาฝากกัน ซึ่งเป็นหนีงสือแจงเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใรช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19…