Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เรียกคืนอัตรา

สพฐ.แจ้งการส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกคำสั่ง ที่ ศธ 04009/ว5995 แจ้งเรื่อง การส่งคืนอัตราพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ว่างจากการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 (ลงวันที่ 20 ธ.ค.…