Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เลขาธิการคุรุสภา

ครูไม่สบายใจต้องทำหน้าที่การเงิน – พัสดุ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีครูทยอยลาออกจากอาชีพครูเนื่องจากมีภาระงานที่หนัก นั้น…

15 มี.ค.นี้ คุรุสภาเริ่มใช้ ข้อบังคับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นางอมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มีนาคม 2566…

อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7 โมดูล ให้สิทธิ์แค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่อยู่ในระบบเท่านั้น

วันที่1 มีนาคม 2566) ที่เฟซบุ๊ก OBEC Channel ได้เผยแพร่ภาพสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  โดยในเนื้อหาบางตอน ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ "การอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)" โดย…

คุรุสภาประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ คุรุสภาประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 20 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมจำนวน 60 คน ทั้งนี้…