Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เวทคณิต ป.3

ดาวน์โหลด เวทคณิต แบบฝึกทักษะการบวก เล่ม 1-2

          ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต) มาขยายผล เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ หรือ “หมอธี” รมว.ศึกษาธิการ…