Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบ

ดาวน์โหลดด่วน! เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 จำนวน 5 เล่ม

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญที่ทางเว็บไซต์ ครูประถม ได้รวบรวมมาให้ดาวน์โหลดกัน สำหรับเอกสารแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ 2561 ซึ่งมีจำนวน 5 เล่ม จัดทำโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ปี 2563…