Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แก้ไขกฎเกณฑ์การประเมินครู

หมอธีสั่งก.ค.ศ.แก้ไข Log book และกฎเกณฑ์การประเมินครู

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยข้อมูลผ่าย OBECLINE เกี่ยวกับความคิดเห็นของ รมว.ศธ.…