Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

รีบอ่านด่วน! นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564

นี่ถือเป็นช่วงเวลาที่หลายๆสถานศึกษาเตรียมเปิดรับนักเรียน ซึ่งล่าสุด สพฐ.ได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ซึ่งทางเว็บไซต์ครูประถม ได้นำเอกสารนโยบายออกมาให้ดาวน์โหลดกันค่า…