Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

แบบคําสั่ง

ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)

หลักการเขียนหนังสือราชการ (Official Letter) พร้อมตัวอย่างแบบหนังสือราชการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นแบบหนังสือบันทึก แบบหนังสือภายใน แบบหนังสือภายนอก และอื่นๆ สำหรับครูประถมควรเซฟเก็บไว้ หรือแนะนำให้ท่านใดที่ทำเรื่องในส่วนราชการได้ทราบ…