Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

โครงการ ศธ.

ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ผ่าน 6 โครงการ ดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ศธ. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ผ่าน 6 โครงการ ดึงเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ดูแลเด็กตกหล่น-อบรมอาชีพ-อาชีวะเรียนฟรี ศธ.ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ ส.ค.ส. หรือ ส่งความสุข ให้กับคนไทย ในการสนับสนุน ส่งเสริมให้สังคมไทย…