fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

โปสเตอร์

ชุดระบบสุริยะ และโปสเตอร์ของ NASA พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรี สำหรับสร้างสื่อการเรียน การสอน

สำหรับคุณครูที่มองหาโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบสุริยะ โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม NASA เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพโปสเตอร์ ในระบบสุริยะได้แบบฟรีๆ…