Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในโครงการห้องเรียนพิเศษ  IMS ด้วย โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก/ สรรหาบุคคล …