fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย1

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัคร ครู 13อัตรา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารแนบ ***ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท*** ***ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 แพร่ระบาด…

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู 5 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนลําบลศรีดอนมูลในนค้ายปาราษฎร์ดํารง เรื่อง…

แนวคิดการบริหารโรงเรียของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แนวคิดการบริหารโรงเรียน ของท่าน ผอ.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย #TEP #ภาคีเพื่อการศึกษาไทย #การศึกษาไทยเปลี่ยนได้ TEP : เรียนสิ่งที่ชอบ สู่อาชีพที่ใช่ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย [youtube…

อีก หนึ่ง ช่องทางกำลังใจ เข้าไปเพิ่มยอดวิว และกดไลค์ให้นักเรียน ประกวด สภาจำลอง

ตามที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจําลอง” ขึ้น และทาง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อง ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทางสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้อัพผลงานขึ้นบน…

หลักสูตร สถานศึกษา 2561 ร.ร. บ.ค.พ.1

ดาวน์โหลดข้อมูล หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี 2561 >>>คลิก ส่งข้อมูล *ส่งไฟล์หลักสูตรตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทาง Google form *คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาอยู่ในไฟล์เดียวกัน *แยกไฟล์รายวิชาเป็นระดับชั้นละ…