fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

krupatom.com

8 ข้อควรปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในสถานการณ์ Covid-19

สำหรับแนวทางในการปฎิบัตินั้น ได้มีการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบสำหรับโรงเรียนที่กำลังจะเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดของการ เตรียมความพร้อม ข้อควรปฎิบัติดังนี้ 1.…