สทศ.สพฐ. ประกาศ Test Blueprint RT ป.1 พร้อมประเมินการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สทศ.สพฐ. เมื่อวานนี้ สทศ.สพฐ. ได้ประกาศ Test Blueprint RT ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดการบริหารจัดการประเมินความส… อ่านต่อ สทศ.สพฐ. ประกาศ Test Blueprint RT ป.1 พร้อมประเมินการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562