fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แนวข้อสอบครู กทม พร้อมเฉลย ข้อสอบครู กทม เปิดสอบครู กทม ปี 2556 ชุดที่ 1

แนวข้อสอบครู กทม ใกล้สอบเข้ามาอีกแล้ว วันนี้ ครูประถม ได้นำแนวข้อสอบครูผู้ช่วย กทม พร้อมเฉลย มาให้ทุกท่านที่สนใจศึกษา และขอขอบคุณแหล่งความรู้คลังข้อสอบทุกที่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ ครู กทม. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร…
Read More...

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา รับสมัคร21-27พ.ย.61

         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้…
Read More...

วันประถมศึกษาแห่งชาติ

วันประถมศึกษาแห่งชาติ เป็น วันที่นึกถึงบุญคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มีต่อการเล่าเรียนของไทย ภูมิหลังวันประถมศึกษาแห่งชาติ เมืองไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มองเห็นจุดสำคัญของการเรียนรู้มองเห็นได้จาก …
Read More...

เช็คด่วน!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ปี 2561

    วันนี้มีหลักสูตรที่ใช้เพื่อสำหรับการสอบเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มาฝากนะครับ…
Read More...

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี

       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกคำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้ รายละเอียดดังนี้…
Read More...

แบบผึกทักษะ การเขียน การอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ นั่นคือแบบฝึกทักษะการเขียน การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งคุณครู และคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูก ๆ ได้ โดยสื่อการเรียนรู้นี้ จัดทำโดย คุณครูรักเกียรติ โคกสีนอก…
Read More...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

          เนื่องจากการปรับปรุงระบบตำแหน่งระดับตำแหน่งและบัญชีเงินเดือนของข้าราชการหลายประเภท ประกอบกับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการ ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นเวลานานแล้ว จึงมีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561…
Read More...

พื้นฐานExcel เบื้องต้น

โปรแกรม พื้นฐานExcel เป็นโปรแกรมในตระกูล Microsoft Office มีคุณสมบัติในการทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลได้ดี เช่น บันทึกข้อมูล กรองข้อมูลตามเงื่อนไข เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะห์ทางสถิติได้ดี วันนี้ ครูประถม…
Read More...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศ ไม่รับเด็กอนุบาล 1

               โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศชัดเจน ไม่รับเด็กอนุบาล 1 มอบให้เป็นหน้าที่ของ อปท.และสถานศึกษาเอกชนดูแล…
Read More...

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู สพฐ ปี 2561

      วันนี้ krupatom ขอนำหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาฝาก โดยมีองค์ประกอบดังนี้      องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หรือวิชาเอก …
Read More...