วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
หน้าแรกค้นหา

วpa - search results

If you're not happy with the results, please do another search.

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว. PA...

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว. PA...

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว. PA...

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว. PA...

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี !! รวมตัวอย่าง PA  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว....

แจกฟรี! ไฟล์ตัวอย่าง PA ไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ขอนำเสนอ แจกฟรี ตัวอย่าง PA  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครดิตคุณครูธิติมา ชิณพันธ์ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ   รวมไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวอย่าง ว PA แบบฟอร์ม PA1/ส ตัวอย่างการเขียนข้อตกลง ว. PA ตัวอย่าง...

รวมแบบฟอร์ม PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ รวมแบบฟอร์ม PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด รวมแบบฟอร์ม PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA1 – PA5) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกวิทยฐานะ ทุกสังกัด ไฟล์ doc &...

ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ ดาวน์โหลดฟรี รายงานผลการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA เครดิตเพจ ครูสายบัว ขอแนะนำไฟล์ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน วpa ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564...

เผยแพร่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Active Learning” รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ (ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ) ว.PA

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ เผยแพร่ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ Active Learning" รายวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" (ขอมี/เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ) ว.PA โดย ครูไกทอง มุดผากิตติเดช ตำแหน่ง ครู โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สพม.นครพนม สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ ...

แจกฟรี ตัวอย่างเอกสารแนวทาง PA 15 ตัวชี้วัด+ประเด็นท้าทาย ตัวอย่างสรุปรายงาน 10 หน้า

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ แจกฟรี แนวทาง PA 15 ตัวชี้วัด+ประเด็นท้าทาย ตัวอย่างสรุปรายงาน 10 หน้า เผยแพร่แบ่วปันโดยเพจครูกิ๊กจ้า กฤติยา พลหาญ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงก์ในบทความนะคะ วPA เป็นบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน ซึ่งเป็นงานที่ครูทำในโรงเรียนเป็นประจำ ไม่ได้เป็นภาระงานที่เพิ่มแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานสนับสนุนหรือการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง...

Most Popular

Recent Comments