Take a fresh look at your lifestyle.

รัฐสภา มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ – ภารกิจ ศธ. ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดรัฐสภา มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ - ภารกิจ ศธ. ร่วมประชุมสมัยสามัญยูเนสโก ฝรั่งเศส ซ่งถือเป็นประเด็นที่มีหลายคนติดตามและให้ความสนใจ ใครที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ…

ตรีนุช สั่ง สพฐ. ดูแลเด็กพิการทั่วประเทศ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดล่าสุดมาฝากกัน หลังมีรายงานว่า ตรีนุช สั่ง สพฐ. ดูแลเด็กพิการทั่วประเทศ ย้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งถือเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับใครที่กำลังติดตามข้อมูลเรื่องนี้…

เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหาไฟล์เอกสารก้าวแรกการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learnning…

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564 มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบครูผู้ช่วยอาชีวะ ปีพ.ศ.2564…

สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565 มาฝากกันค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สอศ. ประจำปีงบประมาณ 2565…

อบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร “เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด อบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร "เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ ต้องเข้าใจสินทรัพย์การลงทุน" มาฝากกัน สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์กับ กบข. หลักสูตร  เลือกแผนให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ…

ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1 – ป.6 โดย สื่อสนุกปลุกความคิด

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1 – ป.6 โดย สื่อสนุกปลุกความคิดมาฝากกัน โดยไฟลล์ข้อสอบนี้เป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Word สามารถนำไปแก้ไขได้ คุณครูท่านไหนที่กำลังมองหา ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1 – ป.6…

สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษามาฝากกัน สำหรับสถานศึกษาไหนที่สนใจรายละเอียดต่างๆ สามารถดูจากภาพด้านล่าง และข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ สรุป 6 มาตรการหลัก-เสริม และ 7…

มติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) มาฝากกัน สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับมติครม.รับทราบสาระสำคัญ (ร่าง)…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครสอบครูผู้ช่วย

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยมาฝากกัน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครสอบครูผู้ช่วย คุณครูท่านไหนที่กำลังสนใจการรับสมัครสอบครูผู้ช่วยจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา…