fbpx
Browsing Tag

ครูใต้

ครูใต้ขอให้นำ พ.ร.บ.สภาครูบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาใช้เต็มรูปแบบ

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว  พ.ร.บ.สภาครูบุคลากรทางการศึกษา 2546 มาใช้เต็มรูปแบบ ครูประถมจะได้ทราบ ถึงข้อมูล ที่ทาง สมาพันธ์ครูใต้เรียกร้องรัฐมนตรีศึกษาคนใหม่ นำ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาการศึกษา 2546…
Read More...