fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นายณัฏฐพล

ศธ.เตรียมรีสกิล-อัพสกิลครูทั้งระบบ เพื่อความก้าวหน้าของครูในอนาคต คาด2ปีเห็นผล

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)…

ศธ.เตรียมช่วยคนไม่มีงานทำจากพิษโควิด ทุ่มงบ 540 ล้าน จ้างผู้ช่วยครู 10,000 อัตรา

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา สำหรับข่าวการศึกาา ศธ.เตรียมทุ่มงบ 540 ล้าน จ้างผู้ช่วยครู  มีรายละเอียดข่าวดังนี้ศธ.เตรียมช่วยคนไม่มีงานทำจากพิษโควิด ทุ่มงบ 540 ล้าน จ้างผู้ช่วยครู 10,000 อัตราเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายณัฏฐพล…