fbpx
Browsing Tag

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ให้ไว้ ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 มีใจความดังนี้ ที่มา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
Read More...