fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

สพฐ

แนวการบริหาร อัตราจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวดําเนินการบริหารอัตราจ่างเหมาบริการครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาพร้อมรายละเอียด พร้อมให้ดาวน์โหลดได้ที่นี่ กรณีการจ่างเหมาบริการครูดูแลนักเรียนประจําพักนอน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท…
Read More...

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ที่จะเน้นให้เด็กๆ ได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ…
Read More...

สพฐ เตรียมโอนจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน

ครูประถม.คอม มาเล่าข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรงบอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษา และโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว4068 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรื่อง…
Read More...

สพฐ.จัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอาหารกลางวัน พร้อมจัดให้มีครูโภชนาการทุก รร.…

สำหรับคูณครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวัน เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวัน 3 ก.ย. 62  นายสุเทพ ชิตยวงษ์…
Read More...

“ด่วนที่สุด” สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เช็คได้แล้ววันนี้ สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไฟล์เอกสาร เรื่อง สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วิธีการกรอกข้อมูลในแบบรายงาน…
Read More...

“ด่วนที่สุด” การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวแจ้งกำหนดการคัดเลือกนักศึกษาทุนให้ทราบว่า สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการคัดเลือกทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย…
Read More...

หนังสือเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และสังคมศึกษา ในรูปแบบ Infographic

วันนี้เรามีหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่คุณครูประถมสามารถนำไปประกอบการสอนได้ดีเลยที่เดียว เพราะ…
Read More...

เตรียมเพิ่มสาระเทคโนโลยี ในการสอบ NT และ O-NET เริ่มปี ๒๕๖๓

ซึ่งคุณครูประถมเองจะต้องเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กๆ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้กําหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง…
Read More...

คู่มือการบริการ การเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คู่มือการบริการการเทียบวุฒิการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เล่นนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณครูประถมที่สนใจสามารถนำมาอ่านเพื่อเป็นวิทยาทานก็ได้นะ สำนักทดสอบทางการศึกษา…
Read More...

การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของ สพฐ. ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวการบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562มาฝากครูประถมหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูประถมนะครับรายละเอียดต่างๆครูประถม ติดตามได้นี้ …
Read More...