fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

แบบฝึกหัด

สพฐ. แนะ การปฏิบัติในการจัดซื้อ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2563

แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เผยแพร่ ตัวอย่างเอกสารบ้างส่วนจาก แ่นวทางการจัดการศึกษา…
Read More...

แบบทดสอบอ่าน – เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบทดสอบอ่าน - เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลดที่นี่ แบบทดสอบอ่าน - เขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.6 เขียนคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.4…
Read More...

ใบงานภาษาไทย ระดับประถม

สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ครูประถมนำใบงานแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนชั้นประถม มาฝากค่ะ อยากให้คุณครูและผู้ปกครองได้นำ มาปริ้น และให้นักเรียนฝึกทำเสริมสร้างทักษะ ใบงานอยู่ด้านล่างนี้นะคะ …
Read More...

แบบพัฒนา แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562

ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษนับว่าเป็นภาษาที่สำคัญอีกภาษาหนึ่ง ใครที่ไม่ชอบก็ลองเปิดใจแล้วฝึกไปด้วยกัน วันนี้ ครูประถม ขอนำเอา แบบพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม 2562 จาก กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. …
Read More...

รวมไว้แล้ว ใบงาน ป1-3 ,ป4-6

รวมใบงาน ป1-3 ,ป4-6 ครูประถม ได้รวมใบงานที่ใบในการสอน ทำในคาบเรียนเวลาเรียนปกติและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือจะนำไปใช้ในการบรูณาการการเรียนการสอนด้วยใบงานก็ได้และยังเก็บไว้เป็นผลงานสะสมในการเก็บคะแนนนักเรียน…
Read More...

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อนที่ได้จากการใช้เอฟเฟล็ก ในโปรแกรม PowerPoint แท็บ Animation  (ภาพเคลื่อนไหว) AA.Preview (แสดงตัวอย่าง)ใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในการกำหนดลูกเล่นต่างๆที่อยู่ในสไลด์แผ่นปัจจุบัน B.Animation …
Read More...