ภาษาอังกฤษ : โครงสร้าง Present Simple Tense

  Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ทำบ่อย ๆ หรือทำจนเป็นนิ… อ่านต่อ ภาษาอังกฤษ : โครงสร้าง Present Simple Tense