fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

SciKids เกมแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้ โดย สสวท ดาวน์โหลด ฟรี

SciKids เกมแอปพลิเคชั่น ส่งเสริมการเรียนรู้ โดย สสวท ดาวน์โหลด ฟรี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนน้อง ๆ วัยสร้างสรรค์ สนุกเรียนสนุกรู้ด้วยกันกับ SciKids The Adventure Gamebook เกมแอปพลิเคชัน ที่ช่วยส่งเสริมการอ่าน ฝึกการคิดวิเคราะห์และให้ความรู้วิทยาศาสตร์…
Read More...