fbpx

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข่าวการศึกษา น่าสนใจ
1 of 71
ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบกอท. ป.4

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.4 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4(ปลายภาค) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ข้อสอบมาตรฐาน ป.4 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น