fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่5 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบกอท. ป.5

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบกอท. ป.5 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 – วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Comments
Loading...