fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
  •  
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

คณิตศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ กลางภาค ม.3

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ฉบับที่ 2

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ปลายภาค ม.3

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ฉบับที่ 2 หน่วยที่ 3

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาคคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ชุดที่ 1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.3 ชุดที่ 2

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.3

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี คณิตศาสตร์ ม.3 ชุดที่ 2

Comments
Loading...