ข้อสอบภาษาไทย ป.3

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Spread the love
  •  
  • 25
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบภาษาไทย ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) – ชุดที่ 1

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.3 (หลักภาษา) – ชุดที่ 1

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แสดงความคิดเห็น