fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

- Advertisement -

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 6
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 2)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 3)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 4)

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
Comments
Loading...