fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 – วิชาวิทยาศาสตร์ 

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารรอบตัวเรา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงและการเคลื่อนที่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ไฟฟ้าในบ้าน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 น้ำและอากาศบนโลก
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 

 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
 • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

ส่งต่อข่าวการศึกษา
 •  
 • 18
 •  
 •  
 •  
 •  

แสดงความคิดเห็น