ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Spread the love
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

วิทยาศาสตร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 2

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบกลางภาค ฉบับที่ 2

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 1

ข้อสอบปลายภาค ฉบับที่ 2

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1

แบบทดสอบมาตรฐานชั้นปี อจท. ม.1 ชุดที่ 1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 วิทยาศาสตร์ ม.1 ปี 2557

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 ชุดที่ 2

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 1

ข้อสอบมาตรฐานปลายภาค/รายปี วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 ชุดที่ 2

แสดงความคิดเห็น